Jakie ubezpieczenia na życie dla kierowców zawodowych powinna wykupić firma transportowa?

Ubezpieczenia grupowe

21-03-2020

Ubezpieczenia komunikacyjne, które oferowane są firmom z branży TSL to nie tylko takie ubezpieczenia jak OC, AC czy Cargo, ale także ubezpieczenia: NNW, kosztów leczenia za granicą oraz na życie.

Ubezpieczenie NNW.

Co prawda ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, ale jego wprowadzenie powinna rozważyć każda firma z branży TSL, ponieważ dzięki niemu pracownik, który dozna uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania pracy otrzymuje od ubezpieczyciela określona kwotę odszkodowania. Kierowcy zawodowi narażeni są na różnego rodzaju wypadki komunikacyjne oraz choroby wynikające z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, dlatego wykupienie przez pracodawcę ubezpieczenia NNW może być dla nich czynnikiem, który pozytywnie wyróżni firmę na tle innych przedsiębiorstw. Dzięki posiadaniu ubezpieczenia NNW kierowca zyskuje pewność, że w razie wypadku przy pracy jego rodzina nie zostanie bez środków do życia.

Jakie ubezpieczenia na życie dla kierowców zawodowych powinna wykupić firma transportowa?

Ubezpieczenie kosztów leczenia.

Co prawda na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pracownikom przebywającym za granicą przysługuje pokrycie kosztów związanych z kosztami leczenia w przypadku nagłego zachorowania, ale należy pamiętać o tym, że nie jest to tak do końca rozwiązanie idealne. Warto zaznaczyć, że EKUZ obowiązuje wyłącznie w krajach UE, Szwajcarii, Islandii i Norwegii, a w wielu z tych państw obowiązuje system opieki zdrowotnej oparty na modelu współpłacenia. Ponadto EKUZ nie obejmuje kosztów leczenia w zagranicznych prywatnych przychodniach oraz transportu osoby chorej lub zmarłej z powrotem do Polski. Dlatego nawet Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które pokryje koszty leczenia za granicą. Jak wiadomo zawód kierowcy zawodowego wymaga częstych wyjazdów, dlatego każda firma transportowa powinna zastanowić się nad wykupieniem polisy pokrywającej koszty leczenia zagranicznego swoich pracowników.

Grupowe ubezpieczenia na życie.

Dzięki temu ubezpieczeniu kierowcy zawodowi oraz pozostali pracownicy firm z branży TSL zyskują zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci niezależnie od jej przyczyny. Dzięki korzyści skali grupowe ubezpieczenie posiada o wiele bardziej atrakcyjne warunki niż ubezpieczenie indywidualne.

Podobne artykuły